logo

 

 

Als wissner-bosserhoff willen we u als klant de kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om optimaal gebruik te maken van onze producten. Daarnaast willen wij u voorzien van objectieve en professionele adviezen aan de hand van ergonomische, klinische en technische informatie. Hierdoor stellen we de gebruiker in staat onze producten optimaal te gebruiken.

Hieronder een paar voorbeelden in welke gevallen u onze trainers en clinical coaches kunt inschakelen.


 • Ondersteuning bij de ingebruikname van onze producten, zodat de functies ervan zo efficiënt en zo veilig mogelijk gebruikt kunnen worden.

   

 • Het overbrengen van klinische informatie aangaande onze producten.

   

 • Verplaatsingstechnieken van zorgverleners, eventueel aangepast aan specifieke doelgroepen (intensive care, ouderenzorg, ...)

   

 • Voordrachten tijdens teamoverleg, instructiedagen, symposia en congressen.

   

 • Informatie verstrekken bij het opstellen van protocollen.

   

 • Advies bij decubituspreventie.

Dit is slechts een greep uit de vele momenten waarop u kunt beslissen onze knowhow en ervaring te raadplegen. Neem gerust contact met ons op als u denkt één van onze professionals in te willen zetten.

 

Ons trainingsteam 

Anita de Vries heeft een klinische achtergrond en heeft 22 jaar aan het bed gestaan in een groot revalidatiecentrum waar o.a. de volgende doelgroepen werden gerevalideerd: dwarslaesie, multitrauma, CVA, MS/ALS en beademing patiënten bij zowel jongeren als ouderen.
Daarnaast is ze werkzaam geweest als wond- en decubitusconsulent. In haar huidige functie als Clinical Coach biedt ze onder andere ondersteuning bij de implementatie van zieken- en verpleeghuisbedden en toebehoren, geeft ze producttrainingen en instructies aan alle gebruikers en begeleidt proefplaatsingen en ondersteunt bij het maken van protocollen.

Neem contact op met Anita de Vries: anita.devries@wi-bo.eu

 

Koen De Doncker heeft meer dan 25 jaar ervaring in verplaatsingstechnieken. Hij heeft een Master in fysiotherapie en motorische rehabilitatie en is osteopaat. Zijn brede interesse in het oplossen van transferproblemen van zijn patiënten is ontstaan vanuit zijn eerste werkervaring in een zorginstelling voor geestelijk gehandicapten. Om oplossingen hiervoor te vinden volgde hij de opleiding Bedrijfsergonomie en productontwikkeling aan de Antwerp Management School, met als doel nieuwe instrumenten en hulpmiddelen te kunnen ontwikkelen. Met zijn achtergrond en ervaringen geeft hij nationaal en internationaal trainingen over zijn onderwerp, het liefst on the job.

 Neem contact op met Koen de Doncker: koen.dedoncker@wi-bo.be