logo

 

 

Als wissner-bosserhoff willen we u als klant de kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om optimaal gebruik te maken van onze producten. Daarnaast willen wij u voorzien van objectieve en professionele adviezen aan de hand van ergonomische, klinische en technische informatie. Hierdoor stellen we de gebruiker in staat onze producten optimaal te gebruiken.

Hieronder een paar voorbeelden in welke gevallen u onze trainers en clinical coaches kunt inschakelen.


 • Ondersteuning bij de ingebruikname van onze producten, zodat de functies ervan zo efficiënt en zo veilig mogelijk gebruikt kunnen worden.

   

 • Het overbrengen van klinische informatie aangaande onze producten.

   

 • Verplaatsingstechnieken van zorgverleners, eventueel aangepast aan specifieke doelgroepen (intensive care, ouderenzorg, ...)

   

 • Voordrachten tijdens teamoverleg, instructiedagen, symposia en congressen.

   

 • Informatie verstrekken bij het opstellen van protocollen.

   

 • Advies bij decubituspreventie.

Dit is slechts een greep uit de vele momenten waarop u kunt beslissen onze knowhow en ervaring te raadplegen. Neem gerust contact met ons op als u denkt één van onze professionals in te willen zetten.