logo

wissner-bosserhoff laat als onderdeel van de LINET Group SE zijn productieprocessen en management op vrijwillige basis regelmatig controleren door het TÜV (technische controle-instantie). Het bedrijf is gecertificeerd overeenkomstig de bepalingen van de norm EN ISO 9001:2015 inzake kwaliteitsmanagementsystemen en de norm EN ISO 13485:2016 voor de productie van medische producten.

Voor het behoud van het ISO-certificaat 13485:2016 dient jaarlijks een surveillance audit plaats te vinden door een onafhankelijke en externe organisatie. We hebben tot september 2022 de certificering hernieuwd toegekend gekregen.

Elk zorgbed wordt geproduceerd in overeenstemming met de strenge vereisten van de Duitse wet op medische producten (Medizinproduktgesetz, afgekort tot MPG in het Duits) en elk bed is voorzien van het CE-label in overeenstemming met de EU-richtlijnen 93/42 EEG en 2007/47/EG. Ziekenhuisbedden worden gecertificeerd en geproduceerd in overeenstemming met de norm IEC 60601-2-52:2010-12. Bij de ontwikkeling van het product wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van het BfArM (Duits federaal instituut voor medicijnen en medische producten, Berlijn) die nog verder gaan.

Voor ons betekent verantwoordelijk zaken doen, beantwoorden aan zowel de verplichting om de best mogelijke kwaliteit te bieden als aan de verplichting om de impact van de handelsactiviteiten op het milieu te minimaliseren. Het bedrijf komt hieraan tegemoet via het implementeren van een geïntegreerd managementsysteem dat is vastgelegd in het bedrijfsbeleidsdocument. De doeltreffendheid ervan wordt bevestigd door een hele reeks attesten, uitgegeven door vooraanstaande certificeringsinstituten. 

De verantwoordelijkheid voor de impact van onze handelsactiviteiten ligt duidelijk bij de milieuaspecten die van toepassing zijn op de bescherming van het milieu. Deze aspecten worden voortdurend beoordeeld zodat het bedrijf beslissingen kan nemen waardoor het zijn milieu-impact minimaliseert.

Het bedrijf zet zich ook in om verpakkingsafval te recyclen en te hergebruiken via erkende afvalverwerkingsbedrijven.